การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่อไปนี้:
1.สินค้าที่มีความเสียหายจากการจัดส่ง แตก หัก โดยลูกค้าจะต้องถ่ายรูปสินค้าที่เกิดความเสียหายให้ชัดเจน และแจ้งรายละเอียดที่หน้า แบบฟอร์มการคืนสินค้า ให้ครบถ้วน
2.สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ / ส่งผิด
 
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้:
สินค้าที่ลูกค้าเกิดความระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จาก
 
เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้:
1.สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Secretkey.co.th
2.ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
3.สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
4.ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
5.ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 
ขั้นตอนการคืนสินค้า:
1.แจ้งรายละเอียดที่หน้า แบบฟอร์มการคืนสินค้า ให้ครบถ้วน
2.สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ลูกค้าได้รับ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
3.กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
4.หลังจากตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และได้รับสินค้าที่จะคืนจากลูกค้าเรียบร้อย ทางเราจะติดต่อกลับภายใน3วันทำการตามข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ที่หน้า แบบฟอร์มการคืนสินค้า