วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า SecretKey

 1.เข้าสู่ระบบ

>>เข้าสู่ระบบด้วย 
E-Mail หากยังไม่ได้ทำการสมัครกรุณาสมัครให้เรียบร้อยเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
1.1 ใส่ Email ที่สมัครสมาชิกไว้
1.2 ใส่ Password
1.3 กดปุ่ม Login


>> วิธีสมัครสมาชิกโดยใช้Email


 

>>เข้าสู่ระบบด้วย Facebook หากยังไม่ได้ทำการสมัครกรุณาสมัครให้เรียบร้อยเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
1.4 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

>> วิธีสมัครสมาชิกโดยใช้Facebook

 

 

 

2.เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ แล้วกดที่ปุ่ม สั่งซื้อสินค้า

 

 

 

3.หน้า ตะกร้าสินค้าของฉัน จะแสดงรายละเอียดสินค้าที่กดสั่งซื้อไว้จากในตะกร้าสินค้าทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถ
3.1 สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้ หากต้องการซื้อมากกว่า1ชิ้น
3.2 กดปุ่ม ชำระเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป
3.3 กดปุ่ม ซื้อของต่อ เพื่อเลือกซื้อสินค้าเพิ่มก่อนที่จะเข้าสู่หน้าชำระเงิน

 

 

 

4.หน้า สั่งซื้อสินค้า แบ่งเป็น3ส่วน
4.1 ส่วน ข้อมูลลูกค้า กรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

 

4.2 ส่วน การชำระเงิน ให้ คลิ๊ก/กด เลือกที่ โอนเงิน

 

4.3 ส่วน ยืนยันการสั่งซื้อ
>> ใส่รหัสคูปองส่วนลด ถ้ามี และกดปุ่ม ใช้ (หากไม่มีปล่อยว่างไว้)
>> เลือกการจัดส่ง CJ Logistics(ไทย)
>> กดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ

 

 

 

5.หน้า สั่งซื้อเรียบร้อย แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมด
5.1 สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ
5.2 สามารถเลือกซื้อสินค้าต่อได้ที่ปุ่ม เลือกซื้อสินค้าต่อ
5.3 สามารถเข้าไปดูประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า/รายการสั่งซื้อปัจจุบัน ได้ที่ปุ่ม ไปหน้าข้อมูลของฉัน

 

 

 

6.หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่หน้า แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

 

 

 

7.เมื่อมีการจัดส่งสินค้าแล้ว จะมีe-mailแจ้งเลขพัสดุไปยังe-mailของลูกค้า ตามที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขพัสดุของท่านได้ที่หน้า ตรวจสอบเลขพัสดุ