วิธีสมัครสมาชิกโดยใช้ Email

วิธีการสมัครสมาชิกโดยใช้ Email

 

1.กรอกข้อมูล Email ที่จะใช้สมัครสมาชิก
2.กำหนดรหัสผ่านตามที่ลูกค้าต้องการ โดย
- รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8ตัวอักษร
- รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษณพิมพ์เล็ก , พิมพ์ใหญ่ และตัวเลข ในรหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้นมา
3.ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4.กดปุ่ม สมัครสมาชิก