ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ด้วยการโอนเงินผ่านทางช่องทางดังนี้